Friday, March 6, 2015

Liikunnan puute


Hyötyliikunnan määrä on ollut jo jonkin aikaa laskussa. Mistä tämä johtuu?
Median käyttäminen vie nykyään suuren osan päivästämme, keskimäärin 8 tuntia päivässä. Kun kolmasosa päivästä menee mediankäyttöön, aikaa liikunnalle ei jää tarpeeksi. Hyötyliikunnan vähenemiseen vaikuttaa myös nykyaikaiset kulkuvälineet sekä töiden koneellistuminen. Kulkemiseen ja töiden tekemiseen ei tarvita enää niin paljoa ruumillista voimaa, sillä koneet tekevät työn puolestamme.
  Kaupungistuminen on myös vaikuttanut liikunnan vähenemiseen. Välimatkat ovat entistä lyhyempiä ja kynnys lähteä liikkumaan vapaa-ajalla on suuri. Yksi vaikuttavista tekijöistä on yhä useampien liikuntapalveluiden maksulliseksi muuttaminen. Myös paineet lähteä liikkumaan ovat kasvaneet fitnessbuumin myötä; jos kokee itse olevansa huonossa kunnossa, terässixpackien keskelle lähteminen ei houkuttele.


  Liian vähäisen liikunnan seurauksena ylipainoisuuden riski kasvaa. Ylipainoisuus on yksi suurimmista riskitekijöistä moniin muihin sairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Myös yleiskunto heikkenee seurauksena liian vähäisestä liikunnasta, jolloin jopa arkiset toimet, kuten portaiden nouseminen ja kaupassa käynti, voivat tuntua ylitsepääsemättömän raskailta. Myös immuniteetti voi heikentyä, jolloin ihminen sairastuu herkemmin erilaisiin sairauksiin. Tästä seuraa useita lääkärikäyntejä ja lääkereseptejä, jotka voitaisiin välttää terveellisemällä elämäntavalla. Lisäksi terveyspalveluiden käyttäminen on kallista yhteiskunnalle.
  Liikkumattomuus itsessäänkin aiheuttaa sairauksia. Esimerkiksi luukadon eli osteoporoosin riski kasvaa, jos luustoa ei rasiteta tarpeeksi. Liikkuminen vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiin. Liikunta pitää mielen virkeänä ja olon energisenä, jolloin mm. masennuksen riski vähenee.

Liikkuminen on hyvä aloittaa jo nuorena.

By: Inna & Katja
-  
-        
-       

Tuesday, March 3, 2015

Päihteet ja alkoholi Suomessa

Alkoholi aiheutaa rippuvuutta, joka voi johtaa masennukseen tai muihin mielenterveydellisiin ongelmiin. Esimerkiksi persoonanmuutokset, kuten aggressio.
Myös monet liikenneonnettomuudet johtuvat alkoholista,
 sillä se heikentää arviokykyä ja aiheuttaa väsymystä. 
ALkoholin ja lääkkeiden sekoituksesta syntyneet yhdistelmät voivat olla kuoleman vaarallisia.

Tupakointi on vähentynyt nuorten keskuudessa, mutta on edelleen todella yleistä Suomessa. 
Tupakointi on myös kielletty useimmilla työpaikoilla ja muilla julkisilla tiloilla terveyssyistä. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa tupakasta riippuvaisele ongelmia kuten vieroitusoireita, kuten esimerkiksi
keskittymisvaikeuksia, univaikeuksia, ärtymystä ja yleisimmin ahdistusta.
Riippuvuuden tupakkaan aiheuttaa nikotiini, joka tupakkaa polttaessa antaa aivoille mielihyvän tunnetta, johon ihminen voi tulla riippuvaiseksi. 
Tupakalla on paljon uhkia. Se edistää keuhkosyövän kehittymistä ja muita sairauksia.
 Muita uhkia ovat esimerkiksi:
 Verenkierto ja verenpaine heikkenevät , kunto huononee aivojen hapen puutteen vuoksi, makuaisti heikkenee ja kuolema yliannostuksesta. 

Huumeiden käyttäjät ovat usein nuoria sekä nuoria-aikuisia, mutta Suomessa huumeilla ei ole kovinkaan suurta käyttöä, mutta alkoholin yhteydessä käytetään lääkkeitä ja tupakkaa (=sekakäyttö) Suomen yleisimmät huumeet ovat kannabis ja amfetamiini.
Kuten tupakassa, myös huumeissa on koukuttava tekijä, joka on hetkellinen hyvän olon ja vallan tunne. Tunteen ei halua loppuvan ja tästä voi joutua huumekierteeseen.
 Huumeiden käytön seurauksea voi olla erilaisia uhkia kuten...
Hedelmättömyys, työnhaun vaikeutuminen ja sitä kautta syrjäytyminen (erityisesti nuorten keskuudessa),
keskittymiskyvyn heikkeneminen jonka kautta oppimisvaikeudet sekä ongelmat työelämässä, 
riippuvuus, mielisairauksien yleistyminen, masennus, kunnon heikkeneminen, persoonallisuusmuutokset ja yleisistä yliannostuksista koituva kuolema.