Tuesday, November 24, 2015

FOBIAT JA MANIAT

Mania

Mielialahäiriö, jossa ihminen on jatkuvasti ja epänormaalisti kiihtyneessä, yliaktiivisessa hyvän mielen tilassa. Maniaa voi kuvailla ”masennuksen vastakohtana”. Maanikko voi olla myös tavallista aggressiivisempi ja ärtyisämpi. Mania alkaa usein äkillisesti ja voi kestää kuukausia.

Manian oireet:
-ylikorostunut itsetunto, usko siihen että pystyy mihin vain
-puheliaisuus ja puheen nopeutuminen
-ajatuksenkulun lennokkuus
-unettomuus ja unentarpeen väheneminen
-keskittymiskyvyn puute, kyllästyy helposti
-lisääntynyt toimeliaisuus
-aggressiivisuus
-sosiaalinen ja seksuaalinen estottomuus

Maanikko voi toimia itselleen ja muille haitallisesti tekemällä ylilyöntejä, johtuen arviointikyvyn heikentymisestä ja halusta päästä nopeasti omaan tavoitteeseen ja saada mielihyvää.
Maniaa voi esiintyä yksikseenkin, mutta usein se on osa jotain muuta psyykkistä sairautta, kuten kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

Maniaa lievempi mielialahäiriö on hypomania. Siinä on samat oireet, mutta lievempänä.


Fobiat

Fobia, eli määräkohteinen pelko on tiettyyn asiaan(, kuten hämähäkkeihin tai vereen,) taikka tilanteeseen (kuten lääkärissä käyntiin) liittyvä voimakas pelko. Pelko itse ja siitä johtuva reaktio on usein tilanteeseen nähden liian voimakas, eikä foobikko itse pysty sitä hallitsemaan.

Fobiat ovat usein opittuja, taikka osa jotain muuta psyykkistä ongelmaa. Ihminen voi ehdollistua fobialle, kun johonkin tilanteeseen tai asiaan liittyy ahdistava kokemus ja siten asia ja ahdistus linkkiytyvät mekaanisesti toisiinsa. Jotkin fobiat, kuten sosiaalisten tilanteiden pelko, voivat liittyä esimerkiksi paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöön.

Yleisiä fobioita:
-araknofobia – hämähäkkikammo
-akrofobia – korkean paikan kammo
-agorafobia – torikauhu
-klaustrofobia - ahtaan paikan kammo
-skotofobia - pimeänpelko
-brontofobia - ukkoskammo

Yleensä pelon kohteelle altistuminen aiheuttaa välittömän ja voimakkaan ahdistusreaktion, jopa paniikkikohtauksen tai pyörtymisen.
Pelkoja ilmenee yleensä lapsilla, ja suuri osa niistä katoaa iän myötä. Ne eivät ole kuitenkaan epätavallisia myöskään aikuisilla. Useimmilla foobikoilla on useita pelkoja vain yhden sijaan.

Fobiat voivat rajoittaa jokapäiväistä elämää, kun henkilö koittaa kaikin tavoin vältellä pelkonsa kohdetta, esim. välttämällä ulosmenoa.


Fobiaa voidaan hoitaa totuttamalla pelon kohteeseen, esimerkiksi tekniikan ja psykoterapian avulla. Myös psyykelääkkeillä hillitään pelkoreaktioita.


http://tieku.fi/ihminen/psykologia/kymmenen-liiankin-tavallista-fobiaa


No comments:

Post a Comment