Tuesday, March 3, 2015

Päihteet ja alkoholi Suomessa

Alkoholi aiheutaa rippuvuutta, joka voi johtaa masennukseen tai muihin mielenterveydellisiin ongelmiin. Esimerkiksi persoonanmuutokset, kuten aggressio.
Myös monet liikenneonnettomuudet johtuvat alkoholista,
 sillä se heikentää arviokykyä ja aiheuttaa väsymystä. 
ALkoholin ja lääkkeiden sekoituksesta syntyneet yhdistelmät voivat olla kuoleman vaarallisia.

Tupakointi on vähentynyt nuorten keskuudessa, mutta on edelleen todella yleistä Suomessa. 
Tupakointi on myös kielletty useimmilla työpaikoilla ja muilla julkisilla tiloilla terveyssyistä. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa tupakasta riippuvaisele ongelmia kuten vieroitusoireita, kuten esimerkiksi
keskittymisvaikeuksia, univaikeuksia, ärtymystä ja yleisimmin ahdistusta.
Riippuvuuden tupakkaan aiheuttaa nikotiini, joka tupakkaa polttaessa antaa aivoille mielihyvän tunnetta, johon ihminen voi tulla riippuvaiseksi. 
Tupakalla on paljon uhkia. Se edistää keuhkosyövän kehittymistä ja muita sairauksia.
 Muita uhkia ovat esimerkiksi:
 Verenkierto ja verenpaine heikkenevät , kunto huononee aivojen hapen puutteen vuoksi, makuaisti heikkenee ja kuolema yliannostuksesta. 

Huumeiden käyttäjät ovat usein nuoria sekä nuoria-aikuisia, mutta Suomessa huumeilla ei ole kovinkaan suurta käyttöä, mutta alkoholin yhteydessä käytetään lääkkeitä ja tupakkaa (=sekakäyttö) Suomen yleisimmät huumeet ovat kannabis ja amfetamiini.
Kuten tupakassa, myös huumeissa on koukuttava tekijä, joka on hetkellinen hyvän olon ja vallan tunne. Tunteen ei halua loppuvan ja tästä voi joutua huumekierteeseen.
 Huumeiden käytön seurauksea voi olla erilaisia uhkia kuten...
Hedelmättömyys, työnhaun vaikeutuminen ja sitä kautta syrjäytyminen (erityisesti nuorten keskuudessa),
keskittymiskyvyn heikkeneminen jonka kautta oppimisvaikeudet sekä ongelmat työelämässä, 
riippuvuus, mielisairauksien yleistyminen, masennus, kunnon heikkeneminen, persoonallisuusmuutokset ja yleisistä yliannostuksista koituva kuolema.

No comments:

Post a Comment