Friday, March 6, 2015

Liikunnan puute


Hyötyliikunnan määrä on ollut jo jonkin aikaa laskussa. Mistä tämä johtuu?
Median käyttäminen vie nykyään suuren osan päivästämme, keskimäärin 8 tuntia päivässä. Kun kolmasosa päivästä menee mediankäyttöön, aikaa liikunnalle ei jää tarpeeksi. Hyötyliikunnan vähenemiseen vaikuttaa myös nykyaikaiset kulkuvälineet sekä töiden koneellistuminen. Kulkemiseen ja töiden tekemiseen ei tarvita enää niin paljoa ruumillista voimaa, sillä koneet tekevät työn puolestamme.
  Kaupungistuminen on myös vaikuttanut liikunnan vähenemiseen. Välimatkat ovat entistä lyhyempiä ja kynnys lähteä liikkumaan vapaa-ajalla on suuri. Yksi vaikuttavista tekijöistä on yhä useampien liikuntapalveluiden maksulliseksi muuttaminen. Myös paineet lähteä liikkumaan ovat kasvaneet fitnessbuumin myötä; jos kokee itse olevansa huonossa kunnossa, terässixpackien keskelle lähteminen ei houkuttele.


  Liian vähäisen liikunnan seurauksena ylipainoisuuden riski kasvaa. Ylipainoisuus on yksi suurimmista riskitekijöistä moniin muihin sairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Myös yleiskunto heikkenee seurauksena liian vähäisestä liikunnasta, jolloin jopa arkiset toimet, kuten portaiden nouseminen ja kaupassa käynti, voivat tuntua ylitsepääsemättömän raskailta. Myös immuniteetti voi heikentyä, jolloin ihminen sairastuu herkemmin erilaisiin sairauksiin. Tästä seuraa useita lääkärikäyntejä ja lääkereseptejä, jotka voitaisiin välttää terveellisemällä elämäntavalla. Lisäksi terveyspalveluiden käyttäminen on kallista yhteiskunnalle.
  Liikkumattomuus itsessäänkin aiheuttaa sairauksia. Esimerkiksi luukadon eli osteoporoosin riski kasvaa, jos luustoa ei rasiteta tarpeeksi. Liikkuminen vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiin. Liikunta pitää mielen virkeänä ja olon energisenä, jolloin mm. masennuksen riski vähenee.

Liikkuminen on hyvä aloittaa jo nuorena.

By: Inna & Katja
-  
-        
-       

No comments:

Post a Comment