Saturday, February 21, 2015

SisäilmaongelmatKosteus vois käynnistää rakenteessa mikrobikasvun. Vaurioituneesta rakenteesta voi siirtyä sisäilmaan mikrobien aineenvaihduntatuotteita tai hiukkasia. Sisäilmaongelmat syntyvät useimmiten kosteus- ja homevaurioista. Home lisääntyy itiöiden avulla.
Home saastuttaa hengitysilmaa ja altistaa ihmisen mm. hengitystie- ja keuhko sairauksille, mutta kaikki eivät kuitenkaan saa hengitystie- ja keuhko-oireita. Oireet voivat laajentua myähemmin yleisoireiluksi tai sairastumiseksi. Yleis-, neurlogis- ja keskushermosto-oireita ovat esimerkiksi. lihasnykinät, kuumeilu ,voimakas väsymys, muistihäiriöt, oppimisvaikeudet, pahoinvointi, virtsatieoireilu, tuntohäiriöt ja silmien kutina ja punoitus. On siis tärkeätä ennaltaehkäistä ja korjata vaurioita, jotta seuraukset siitä olisi ihmiselle mahdollisemman pienet.

No comments:

Post a Comment