Friday, February 20, 2015

Sosiaalisen median uhat terveydelleKIUSAAMINEN­
Kiusaaminen vaikuttaa ihmisen henkiseen hyvinvointiin
ja yksilön mielenterveyteen. Sosiaalisessa mediassa tulee
hyvin usein ilmi tapauksia nuorten itsemurhista
nettikiusaamistapausten yhteyksissä, kun ihmiset voivat
anonyymina kommentoida ja arvostella toista.
LIIKAA  RUUTUAIKAA – LIIAN VÄHÄN LIIKUNTAA

Moni nuori viettää yhä enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa.
Kännykkä on kätevin väline olla yhteydessä someen,
joten tämä mahdollistaa sinne pääsyn jatkuvasti,
sillä älypuhelin on aina mukana.
Suuri ruutuaika vie tilaa liikunnalta ja nukkumiselta
– mikä on tärkeää nuoren kasvulle ja kehitykselle.MAINOKSET
Mainoksissa on hyvät ja huonot puolensa. Yksi huonoimpia
 on mainosten ja kuvastojen langan laihat mallit, jota naiset
 ihannoivat ja haluavat tulla vähäravittujen ja lähes anorektikkojen
mallien kaltaisiksi. Nuoret hakevat itseään, joten tämä voi vaikuttaa
hyvin paljon heihin.OTETAAN HUONOA ESIMERKKIÄ

Some on oivallinen väylä ottaa mallia tunnettujen henkilöiden
toimista. Näin heitä pidetään roolimalleina, eikä heidän virheitäkään
 katsota pahalla. VUOROVAIKUTUSTAIDOT HEIKKENEVÄT

Sosiaalisella medialla on vaikutusta ihmisen sosiaalisiin taitoihin.
Some vähentää ihmisten välistä kanssakäymistä ja jos ei pääse
viestipiireihin, on ulkopuolinen oikeassa elämässäkin.
Myös kavereiden väliset keskustelut huoneesta
toiseen tapahtuvat nykyään kännykän välityksellä,
sillä ei jakseta liikkua edes lyhyitä matkoja.


No comments:

Post a Comment