Monday, April 6, 2015

Italialainen koulujärjestelmä

Italiassa päiväkoti  3 - 5-vuotiaille lapsille on osa julkista koulujärjestelmää ja avoin kaikille varallisuudesta riippumatta. Lähes kaikkien kansainvälisten koulujen yhteydessä toimivat myös leikkikoulu- ja esikoululuokat 3-6 -vuotiaille lapsille. Leikkikoulu pohjustaa yleensä ao. koulujärjestelmään siirtymistä. Koska oppivelvollisuusikä on muissa koulujärjestelmissä yleensä suomalaista varhaisempi, voi jo 5-vuotiaiden ohjelma olla varsin opintopainotteinen suomalaiseen lastentarhaan verrattuna. Yleensä kansainvälisissä leikkikouluissa koulupäivän pituus on noin 9.00 - 16.00.
 Julkiset ala- ja keskikoulut ovat ilmaisia, mutta lukiossa on pieni kirjoittautumismaksu. Kirjat sekä kaikki muutkin koulutarvikkeet joutuu ostamaan itse. Vain peruskoulussa kirjat annetaan koulusta osittaista maksua vastaan. Koulua käydään kuutena päivänä viikossa, mutta päivät ovat lyhyitä. Kaikille pakollisia oppiaineita ovat italian kieli, historia, maantiede ja matematiikka. Yleensä koulu alkaa klo 8.30 ja päättyy joko 12.30 tai 13.30. Italiassa lukuvuosi on jaettu kahteen tai kolmeen lukukauteen sen mukaan, missä päin maata ollaan. Lounas syödään yleensä kotona perheen kanssa.
No comments:

Post a Comment